PhD Thesis

  • 1993-Ankara Üniversitesi öğrencilerinin sağlıklarıyla ilgilenme, doktora başvurma ve ilacı kullanma alışkanlıkları üzerinde bir araştırma
  • 1996-Türkiye’de eczacıların ve eczacılık işletmelerinin rasyonel ilaç kullanımındaki rolü üzerinde bir araştırma
  • 1997-Stratejik pazarlama yönetimi ve Türk ilaç sektöründe uygulanması
  • 2008-Akut sistitte farklı grup antibiyotik tedavilerinin farmakoekonomik yönden değerlendirilmesi
  • 2009-Akut KOAH alevlenmesinde Çorum Göğüs Hastalıkları Hastanesinde kullanılan iki farklı antibiyotiğin maliyet-etkinlik analizi üzerinde bir çalışma
  • 2011-Türkiye’deki görme engelli yetişkinlerin eczacılık alanındaki ihtiyaçları üzerinde bir çalışma
  • 2014-Türkiye’de faaliyet gösteren ilaç̧ firmalarının yöneticilerinin liderlik yaklaşımları
  • 2015-Türk ilaç sanayiinde kariyer yönetimi uygulamaları üzerinde bir çalışma