Master of Science Thesis

 • 1987-Hacı Paşa’nın Kitab-ı Şifaül Eskam ve Devaül Alam adlı eseri üzerinde incelemeler
 • 1988-Ankara Üniversitesi ilaç tüketimi üzerinde bir araştırma
 • 1989-Türkiye’de ilaç  fiyatları üzerinde bir araştırma
 • 1993-Yatarak tedavi gören hastaların kullandıkları ilaçların dağılımı ve ilaç dağıtım sistemleri üzerinde bir çalışma
 • 1997-Eczacılık etiği ve Türkiye’de uygulamaları üzerinde çalışmalar
 • 1998-Türkiye’de hastane eczacılığı ve bunun yatan hasta maliyetine etkileri üzerinde bir çalışma
 • 1998-Serbest eczanelere başvuran hastaların ilaçlarla ilgili bilgi düzeyinin belirlenmesi üzerine bir araştırma
 • 2000-Türk ilaç endüstrisinde yönetici geliştirme faaliyetleri
 • 2002-Türk İlaç Sanayii’nde pazarlamada tanıtımın rolü
 • 2002-Türk ilaç endüstrisinde satış gücü eğitimi
 • 2003-İlaç dağıtım kanallarında müşteri memnuniyeti
 • 2004-Serbest eczacıların zaman yöntemi üzerinde bir araştırma
 • 2004-Sürekli mesleki eğitimin serbest eczacılıkta önemi üzerine bir çalışma
 • 2005-Veri koruma ve Türk ilaç sanayiindeki etkileri üzerinde bir çalışma
 • 2005-Jenerik ilaçların dünyada ve Türkiye’de yeri ve önemi üzerinde bir çalışma
 • 2006-Kayseri eczacılık tarihi ve eczacılık işletmelerinin Kayseri sosyal yaşamı ve ekonomisine katkıları üzerinde bir çalışma
 • 2006-Türk ilaç sanayinde rekabet üzerine pilot bir çalışma
 • 2007-Bazı Avrupa birliği üyesi ülkeler ve Türkiye’deki sağlık denetim sistemleri üzerine karşılaştırmalı bir araştırma
 • 2007-Ankara il merkezindeki serbest eczane eczacılarının eczacı-hasta iletişimine yaklaşımları üzerine bir çalışma
 • 2013-Türkiye’de reçetesiz ilaç uygulamaları üzerinde bir çalışma