Academic Staff

NAME SURNAMEE-MAİLTELEPHONE
Prof. Dr. Sevgi ŞARsevgisar98@gmail.com03122033129
Prof.Dr. Gülbin ÖZÇELİKAYGulbin.Ozcelikay@ankara.edu.tr03122033130
Araş. Gör. Gizem AYKAÇ GÜLPINARgaykac@ankara.edu.tr
gaykac@gmail.com
03122033128
Araş. Gör. Miray ARSLANmsevuktekin@ankara.edu.tr
eczmirayarslan@gmail.com
03122033128
Araş. Gör. Mehmet Barlas UZUNmehmetbarlasuzun@gmail.com03122033128
Araş. Gör. Nilay TARHANntarhan@ankara.edu.tr03122033127
Arş. Gör. Yağmur KILIÇDAĞIyagmursfl89@hotmail.com03122033128